Skrivanek Plus – “incongruous”

incongruous

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

incongruous / ɪnˈkɑːŋ.ɡru.əs /

Adjective (przymiotnik)

Definition: strange, out of place

Definicja: dziwny, nie na miejscu

Example: There has existed incongruous evidence and eye-witnesses’ testimonies which, frankly speaking, I can barely explain.

Przykład: Istnieją dziwaczne dowody i zeznania naocznych świadków, które, prawdę mówiąc, ledwo potrafię wyjaśnić.

 

 

chatsimple