Skrivanek Plus – Listopadowy quiz

Skrivanek Plus

Ucz się razem z nami! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy miesiąc będzie publikować ćwiczenia sprawdzające wynik nauki w ramach lekcji Skrivanek Plus, śledź nasze posty i rozwijaj swoje umiejętności językowe!

Podaj e-mail jeżeli chesz otrzymać wynik na pocztę elektroniczą:
Task 1.
Complete each gap with the correct form of the word from the box:

fat cat, outrageous, drop-dead, succumb
Task 2.
For each sentence 1-4 select one answer (a, b or c):

1. Although the location of the five-star-hotel seemed quite convenient, the room prices proved to be totally ……………………….

2. By definition, a ………………………… is a very important and influential executive of a higher rank in a company organization.

3. No matter how hard she tried to resist Peter, she has finally ……………………… to his personal charm and charisma.

4. Patty Larkin, an urban-folk singer and a songwriter as well, is often described by music critics as a ……………………… brilliant guitarist too.

Task 3.
Match words 1-4 with their synonyms a-e:

1. outrageous -

2. succumb -

3. drop-dead -

4. fat cat -

chatsimple