Skrivanek Plus – “omnipotent”

omnipotent

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

omnipotent / ɒmˈnɪp.ə.tənt / adjective (przymiotnik)

Definition : having unlimited power and able to do anything

Definicja: wszechmocny i wszechmogący

Example: If there ever existed an omnipotent god, would he made our life so miserable?

Przykład: Gdyby kiedykolwiek istniał jakiś wszechmocny bóg, czy stworzyłby nasze życie tak nieszczęśliwe?