Skrivanek Plus – Październikowy quiz

Skrivanek Plus

Ucz się razem z nami! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy miesiąc będzie publikować ćwiczenia sprawdzające wynik nauki w ramach lekcji Skrivanek Plus, śledź nasze posty i rozwijaj swoje umiejętności językowe!

Podaj e-mail jeżeli chesz otrzymać wynik na pocztę elektroniczą:
Task 1.
Complete each gap with the correct form of the word from the box:

remuneration, grind to a halt, simultaneously, overstretched
Task 2.
For each sentence 1-4 select one answer (a, b or c):

1. We will have to substitute our equipment with the new one. The old machinery seems …………….

2. The ……………. policy for executive and managing directors will have to undergo deep structural changes.

3. To avoid chaos at the police press conference, reporters were not allowed to speak ………………

4. When software fails, computers crash and the entire system ………..

Task 3.
Match words 1-4 with their synonyms a-e:

1. simultaneously -

2. grind to a halt -

3. remuneration -

4. overstretched -

chatsimple