Skrivanek Plus – “seamlessly”

seamlessly

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

seamlessly /ˈsiːm.ləsli/ adverb (przysłówek)

Definition: without interruption

Definicja: bez zakłóceń

Example: It is said that the latest Pixar’s production would be seamlessly combining computer-generated images with high-tech special effects.

Przykład: Mówi się, że najnowsza produkcja Pixara będzie bez zakłóceń łączyć komputerowo generowane obrazy z efektami specjalnymi wykorzystującymi najnowszą technologię.

chatsimple