succumb

Skrivanek Plus – “succumb”

Skrivanek Plus to ogólnie dostępny kurs językowy jakiego szukałeś! Zespół Szkoły Językowej Skrivanek w każdy wtorek będzie publikować słówko wraz z objaśnieniem, a następnie na koniec każdego miesiąca przygotujemy ćwiczenia, których wynik będziesz mógł otrzymać drogą mailową. Śledź nasze posty i ucz się języka razem z nami.

succumb / səˈkʌm / verb (czasownik)

Definition: to give way to superior force

Definicja: poddać się sile wyższej

Example: After many years of severe pain and suffering Kate finally succumbed to the illness last month.

Przykład: Po wielu latach ciężkiego bólu i cierpienia Kasia w końcu poddała się chorobie w zeszłym miesiącu.