Test poziomujący – angielski

wybierz język i rozpocznij test

Dobry poziom języka obcego pozwala na dogadanie się z ludźmi z całego świata. Znajomość angielskiego jest coraz częściej wymieniana wśród podstawowych wymagań w ofertach pracy. Często pojawiają się w nich również tajemnicze dopiski „na poziomie B1” lub „na poziomie C1”. Co one oznaczają?

Nauka języka angielskiego to długotrwały proces. Istnieje wiele sposobów na przetestowanie osiągniętego już poziomu. Niektórzy pracodawcy decydują się na prostą rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, inni przygotowują złożony proces egzaminacyjny lub wymagają okazania oficjalnego certyfikatu, a ci najsprytniejsi korzystają z testu poziomującego w ramach audytu językowego Focus Audit Tool.

Jeśli znasz odpowiedzi, rozpocznij test.
the bus in most countries
which, what, when, will, how

Jakie są poziomy angielskiego?

Istnieją różne systemy oceny poziomu języka angielskiego. W Europie najbardziej rozpowszechniona jest 6-stopniowy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), do którego czasem włącza się również 7. stopień – A0, którym określa się osoby dopiero rozpoczynające naukę.

CEFR pozwala na dość jednolite określenie znajomości słownictwa i gramatyki oraz umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania. Dotyczy 40 języków, w tym m.in. języka niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego czy francuskiego (za: Council of Europe). Spójrzmy, jakie umiejętności powinna mieć osoba na danym poziomie kompetencji językowych.

A1 (Beginner/podstawowy)

Poziom A1 pozwala na zrozumienie i użycie prostych wyrażeń oraz słownictwa dotyczącego jednostki, rodziny i najbliższego otoczenia. Osoba znająca angielski na A1 rozumie proste instrukcje oraz krótkie teksty dotyczące codziennych sytuacji. Potrafi również zadawać proste pytania i udzielać odpowiedzi na wyraźne pytania, gdy są zadane powoli. Może także wypełniać formularze z podstawowymi danymi osobowymi, takimi jak: imię, nazwisko, wiek, zawód, miejsce zamieszkania i hobby. A1 oznacza znajomość słownictwa w stopniu podstawowym (ok. 1200 słów).

A2 (Elementary/średnio zaawansowany niższy)

Poziom A2 oznacza, że osoba potrafi już posługiwać się językiem angielskim w bardziej złożonych sytuacjach. Rozumie proste formy pisemne: opisy, ogłoszenia czy wiadomości. Potrafi porozumieć się w typowych, wcześniej przećwiczonych, sytuacjach, takich jak zakupy, wizyta u lekarza czy w restauracji. Osoba na poziomie A2 potrafi opowiedzieć o swoich zainteresowaniach oraz pisać z rodzimymi użytkownikami na tematy codzienne. Zna ok. 2500 słów.

B1 (Intermediate/średnio zaawansowany)

Poziom B1 oznacza, że użytkownik opanował już podstawy języka. Jest w stanie porozumieć się w większości sytuacji codziennych. Rozumie bardziej złożone wypowiedzi, takie jak artykuły w gazetach czy filmy. W prosty sposób potrafi wyrazić swoje zdanie i argumentować opinię. Osoba na poziomie B2 zna wiele słów i zwrotów, które umożliwiają jej swobodną komunikację.

B2 (Upper-Intermediate/średnio zaawansowany wyższy)

B2 to poziom wymagany przez wiele międzynarodowych korporacji. Umożliwia swobodne porozumiewanie się w życiu codziennym i zawodowym, a także rozmowę na bardziej skomplikowane tematy. Osoba znająca angielski w stopniu średnio zaawansowanym wyższym wyłapuje myśli w złożonych wypowiedziach nie tylko na tematy konkretne, ale również abstrakcyjne. Ponadto ma już pokaźny zasób słownictwa.

C1 (Advanced/ zaawansowany)

Osoba na poziomie C1 potrafi zrozumieć dłuższe teksty i wypowiedzi, dostrzegając w nich również znaczenia ukryte. Wypowiada się płynnie i spontanicznie. Używa skomplikowanych struktur gramatycznych. Porozumiewanie się w sytuacjach towarzyskich czy zawodowych nie stanowi dla niej problemu. Może pisać różnego rodzaju dłuższe formy pisemne np. eseje, artykuły czy raporty.

C2 (Proficient/ profesjonalny)

C2 to poziom bardzo bliski ojczystej znajomości języka angielskiego. Osoba, która go osiągnęła, posługuje się perfekcyjną gramatyką i doskonale zna niuanse językowe. Potrafi prowadzić dyskusje na każdy temat (również bardziej specjalistyczny). Czyta i rozumie nawet najbardziej skomplikowane teksty. Porozumiewa się bez żadnych trudności ze wszystkimi użytkownikami języka angielskiego, w tym także z native speakerami.

Jak sprawdzić poziom angielskiego?

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki poziom znajomości języka angielskiego mają Twoi pracownicy, najbardziej wiarygodnym sposobem będzie przeprowadzenie kompleksowego testu poziomującego. Organizowanie takiego egzaminu stacjonarnie jest kosztowne i wymaga planowania, dlatego lepiej skorzystać z możliwości dostępnych online.

W Internecie możesz znaleźć wiele opcji testów, zarówno darmowych, jak i płatnych. Większość z nich została stworzona dla indywidualnych użytkowników, którzy chcieliby sprawdzić swój poziom językowy. Nie wszystkie zostały przygotowane w profesjonalny sposób, dlatego nie zawsze można w pełni zaufać ich wynikowi.

Focus Audit Tool został stworzony specjalnie dla pracodawców, którzy chcą przetestować umiejętności językowe obecnych lub przyszłych pracowników. Sprawdza 5 najważniejszych kompetencji językowych: znajomość słownictwa, gramatyki, czytania ze zrozumieniem, pisania oraz mówienia. Wybierz język, który Cię interesuje z ponad 30 opcji, a testowany otrzyma link i będzie mógł odbyć cały proces online.

Jak wygląda test poziomujący?

Test poziomujący zazwyczaj jest podzielony na części. Ich liczba zależy od stopnia zaawansowania egzaminu. Gramatyka i słownictwo często sprawdzane są razem za pomocą pytań zamkniętych (typu abc) lub otwartych (uzupełnianie luki o wyraz lub zwrot).

Później testowana jest umiejętność czytania w języku angielskim. Do krótkiego, kilkuakapitowego tekstu dołączone są pytania, które sprawdzają jego zrozumienie. Czasami potrafią być podchwytliwe, aby upewnić się, że osoba na pewno rozumie słownictwo.

Część dotycząca pisania polega na samodzielnym stworzeniu tekstu, może to być np. list lub opowiadanie. Sprawdzana jest zarówno poprawność, jak i stopień skomplikowania słownictwa i gramatyki.

Słuchanie i mówienie czasami są łączone w jedną część. Wtedy testowane jest zarówno rozumienie ze słuchu, jak i umiejętność mówienia na zadany temat. Może to być m.in. w formie rozmowy, krótkiej wypowiedzi ustnej, dyskusji lub scenki sytuacyjnej. Czasami słuchanie ze zrozumieniem jest sprawdzane niezależnie, w postaci słuchanki i dodatkowych pytań.

Przygotowanie do testu poziomującego

Ponieważ test poziomujący sprawdza rzeczywistą znajomość angielskiego, nie zaleca się nauki tuż przed nim. Ważne jest za to, aby testowany zapewnił sobie odpowiednie warunki podczas wypełniania formularza. Z pomieszczenia należy usunąć rozpraszacze, a także zadbać o dobre oświetlenie, stabilne połączenie z Internetem i brak hałasu.

Jak poprawić poziom angielskiego?

Jeśli wyniki testu nie okażą się satysfakcjonujące, warto zastanowić się, jak można poprawić poziom angielskiego pracowników. Najlepszym sposobem jest skorzystanie z usług renomowanej szkoły językowej, takiej jak nasza. Kursy języka angielskiego prowadzone są przez doświadczonych lektorów, którzy nie tylko przekażą podstawy gramatyki czy słownictwa, ale również skutecznie zmotywują do nauki. Z myślą o przedsiębiorcach przygotowaliśmy specjalną ofertę kursów dla firm.

chatsimple