Wniebowstąpienie Pańskie

Jezus Chrystus wstąpił do nieba 40 dni po swoim zmartwychwstaniu

Wniebowstąpienie Pańskie to święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w czwartek w czterdzieści dni od Zmartwychwstania Pańskiego. Wniebowstąpienie Pańskie wiąże się z zakończeniem życia ziemskiego Jezusa.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego została ustanowiona przez Kościół w celu upamiętnienia wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa na czterdzieści dni po jego zmartwychwstaniu.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Skąd wywodzi się święto Wniebowstąpienia Pańskiego?

Wniebowstąpienie Pańskie opisane jest w Dziejach Apostolskich, Ewangelii według św. Marka oraz Ewangelii według św. Łukasza.

Zgodnie z Biblią przez czterdzieści dni po zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się swoim uczniom. Ostatniego dnia na Górze Oliwnej, w ich obecności, nastąpiło Jego wniebowstąpienie.

Dziesięć dni po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego świętowane jest Zesłanie Ducha Świętego i to właśnie na nie przygotowują się wierni w dniach po Wniebowstąpieniu Pańskim.

O wydarzeniach z dnia Wniebowstąpienia Pańskiego można dowiedzieć się z Dziejów Apostolskich
Jezus Chrystus wstąpił do nieba 40 dni po swoim zmartwychwstaniu
Szczegółowe informacje o błogosławionym Zmartwychwstaniu

Kiedy obchodzone jest Wniebowstąpienie Pańskie?

Zależnie od kraju Wniebowstąpienie Pańskie obchodzi się w czwartek lub w niedzielę.

Wniebowstąpienie Pańskie w Polsce

Zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów od 2004 roku w Polsce Wniebowstąpienie Pańskie obchodzi się w VII Niedzielę Wielkanocną, ponieważ czwartek, na który ono przypada, nie jest dniem wolnym od pracy.

W 2022 roku Wniebowstąpienie Pańskie przypadło w Polsce na 29 maja. Z kolei w 2023 roku odbędzie się 21 maja. Jest to więc święto ruchome, którego termin zależy od daty Wielkanocy.

Wniebowstąpienie Pańskie na świecie

W niektórych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, Wniebowstąpienie Pańskie wciąż obchodzi się w czwartek. Przykładowo w 2022 roku amerykanie świętowali je 26 maja, a w 2023 r. uroczystość przypadnie na 18 maja. W niektórych państwach – m.in. w Niemczech – jest to dzień wolny od pracy.

W języku angielskim święto Wniebowstąpienia Pańskiego nosi nazwę Feast of the Ascension.

Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o świętach w USA, przy okazji ucząc się języka angielskiego, zachęcamy do skorzystania z oferty naszej szkoły językowej.

Dni, które następują po Wniebowstąpieniu Pańskim, przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego
Jezus powiedział: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele
Wyniesienie Chrystusa to także wyniesienie chwały natury ludzkiej

Wniebowstąpienie Pańskie – nazwa święta

Nazwa święta wywodzi się z opisu wydarzenia zawartego właśnie w Dziejach Apostolskich:

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba». Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. (Dz 1, 9-12)

 

„Wniebowstąpienie” (w przeciwieństwie do „wniebowzięcia”) ma podkreślać, że Jezus wstąpił do nieba własną mocą.

Wniebowstąpienie Pańskie w językach świata

Ponieważ uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzi się w wielu krajach chrześcijańskich, warto zapoznać się z jego nazwami w innych językach:

możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń
Wniebowstąpienie Pańskie jest dniem królewskiej intronizacji Chrystusa
Na obrazach Jezus Chrystus znajduje się po prawicy Boga

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – podsumowanie

Wniebowstąpienie Pańskie to ważne święto dla religii chrześcijańskiej. Ten radosny dzień symbolizuje dla wiernych nie tylko zakończenia Jezusa Chrystusa na ziemi, ale także Jego triumf. Jest również przygotowaniem na Zesłanie Ducha Świętego, które obchodzi się już dziesięć (lub siedem) dni po Wniebowstąpieniu Pańskim.

chatsimple