lektor języka obcego

Lektor języka angielskiego – Jak zostać lektorem?

Znasz języki obce i chcesz to wykorzystać? Sprawdź, jak zostać lektorem języków obcych!

Lektor języka angielskiego – charakterystyka zawodu

Dobra znajomość języków obcych otwiera nas na świat. Zyskujemy zupełnie nowe możliwości – od swobodnego podróżowania po innym kraju do prawdziwego doświadczania miejscowej kultury. Dwujęzyczne osoby mogą liczyć na lepsze oferty pracy lub na ich szerszą gamę. W nauce języka obcego potrzebny jest jednak lektor. Musi on doskonale władać językiem oraz prowadzić lekcje w ciekawy i efektywny sposób. Lektora języka obcego spotkamy  zarówno w szkołach językowych, jak i na uczelniach, a także w pozostałych typach szkół takich jak podstawowe czy ogólnokształcące.

Wymagania do pracy jako lektor – wykształcenie

Od lektora wymaga się zarówno ukończenia studiów kierunkowych z zakresu danego języka obcego (wydział filologii lub lingwistyki stosowanej) oraz posiadania udokumentowanych umiejętności pedagogicznych. Inna możliwość zdobycia kwalifikacji językowych w tym zawodzie to uzyskanie certyfikatów językowych w ramach egzaminów organizowanych przez specjalistyczne ośrodki czy centra  egzaminacyjne. Kompetencje lingwistyczne to tylko jedna strona tego zawodu, ponieważ lektor języka obcego musi również wiedzieć jak uczyć innych, czyli musi posiadać umiejętności pedagogiczne, które można zdobyć albo w ramach specjalizacji nauczycielskiej na studiach lub w kolegiach nauczycielskich, lub też w ramach dodatkowych kursów specjalistycznych.

Lektor języka angielskiego – jakie cechy charakteru?

Żeby spełniać się w pracy lektora języka obcego należy przede wszystkim posiadać niezbędne, wymagane na tym stanowisku kwalifikacje zawodowe, a także trzeba być osobą otwartą, komunikatywną oraz twórczą. Znajomość odpowiednich metod czy technik pracy (grupowej i indywidualnej) umożliwi lektorowi  prowadzenie zróżnicowanych zajęć pod względem różnych potrzeb kursantów, czy pracy z uczniem dorosłym. Do tego istotne jest posiadanie umiejętności organizacyjnych oraz doskonałe opracowanie szczegółowego planu nauczania oraz zaplanowanie poszczególnych zajęć.

Na czym polega praca lektora?

Nauka języka powinna rozwijać wszystkie podstawowe umiejętności z zakresu słuchania, mówienia,  czytania i pisania. Praca lektora z uczniem ma obejmować kluczowe elementy z gramatyki, określony zasób słownictwa  oraz  konkretne funkcje językowe. Idealna lekcja winna łączyć w swej treści  jak najwięcej rożnych elementów, ale jednocześnie kształcić skuteczną komunikację w języku docelowym. Rolą lektora języka obcego jest również rozwijanie pasji u swoich uczniów, kształtowanie ich świadomości pozajęzykowej oraz wprowadzanie istotnych elementów kulturowych dotyczących krajów z danego obszaru językowego. Dodatkowo, lektor języka obcego stanowi model poprawnej wymowy, ma za zadanie korygować błędy i oceniać na bieżąco postępy czynione przez uczniów w formie testów cząstkowych, śród-semestralnych czy końcowych. W testowaniu ważna jest również szczegółowa informacja zwrotna, którą lektor przekazuje swoim uczniom.

Lektor języka angielskiego – specjalizacja

Lektorzy języków obcych zazwyczaj dzielą się na dwie główne grupy: tych, którzy najlepiej sprawdzają się w pracy z dziećmi i młodzieżą, oraz na tych, którzy specjalizują się w nauczaniu osób dorosłych. W pracy z dorosłymi wymagane są wyższe kwalifikacje językowe w połączeniu z dłuższym doświadczeniem zawodowym, oraz, bardzo często, znajomość języka specjalistycznego z danej branży czy dziedziny wiedzy. Stąd też mówimy o podspecjalizacjach np. z zakresu prawa, medycyny, biznesu czy inżynierii lądowej.

Jak pracuje lektor języka angielskiego?

Lektor języka obcego może mieć do wyboru wiele możliwości pracy, od udzielania lekcji indywidualnych czy grupowych, po specjalistyczne kursy organizowane dla firm i ich pracowników. Dla wielu osób atrakcyjną możliwością jest podjęcie współpracy z wybraną szkołą językową, która oferuje zarówno tradycyjne zajęcia stacjonarne jak i online, np. w formie wirtualnych klas lub z wykorzystaniem nowoczesnych platform e-learningowych.

Praca lektora języka obcego może wydawać się stosunkowo prosta, ponieważ zajmuje się on głównie nauczaniem. Jednak jak widać powyżej prowadzenie zajęć wymaga dobrego przygotowania. Warto nadmienić, że wraz ze wzrostem zainteresowania językami obcymi, rośnie również zapotrzebowanie na dobrych lektorów, którzy będą potrafili przekazać swoją wiedzę kursantom w skuteczny i jednocześnie ciekawy sposób. Dlatego warto zapoznać się z powyższymi  punktami zarówno planując ścieżkę kariery jak i dobierając odpowiedniego lektora, który poprowadzi zarówno atrakcyjne jak i efektywne zajęcia w Twojej firmie i dla Twoich pracowników.