Życzę sobie i innym… czyli kilka słów o wishes

What do you do

Konstrukcje z wish potrafią czasami przyprawić uczniów angielskiego o istny zawrót głowy. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach, a wyrażanie życzeń, pragnień czy żali w praktyce okaże się bardzo łatwe.

 

Składanie życzeń po angielsku

Życząc czegoś pozytywnego komuś innemu, powiemy po prostu:

I wish you all the best! — Życzę ci wszystkiego najlepszego!

We wish you a merry Christmas and a happy New Year! — Życzymy ci wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

Wyrażenie chęci

Wyrażając stanowczo chęć zrobienia czegoś, użyjemy wish w rozumieniu want:

I wish to speak to the manager immediately! — Chcę natychmiast rozmawiać z kierownikiem!

I wish to make a complaint about the room service! — Chcę złożyć skargę na obsługę hotelową!

Mówiąc o pragnieniu zmiany czyjegoś zachowania, zastosujemy wish + would:

I wish it would stop raining. — Chciałabym, żeby przestało padać.

I wish you would change your mind. — Chciałbym, żebyś zmieniła zdanie.

Wyrażenie żalu

Wyrażając żal na temat obecnej sytuacji, wykorzystamy wish + Past Simple:

I wish you were here with me. — Żałuję, że cię tu nie ma ze mną.

Tom wishes he was taller so he could play in a basketball team. — Tomek żałuje, że nie jest wyższy, bo mógłby grać w drużynie koszykówki.

I wish I were* more tolerant. — Żałuję, że nie jestem bardziej tolerancyjny.

* dla wzmocnienia znaczenia zazwyczaj stosuje się formę were zamiast was

Wyrażenie niezadowolenia

Wyrażając niezadowolenie z sytuacji w przeszłości, skorzystamy z wish + Past Perfect:

I wish I had told you the truth then. — Żałuję, że wtedy nie powiedziałem ci prawdy.

Ann wishes she had been more careful driving yesterday. — Ania żałuje, że nie była wczoraj bardziej ostrożna, kierując samochodem.

Enjoy learning English with our Grammar Corner!

chatsimple