What do you do

Życzę sobie i innym … czyli kilka słów o wishes.

Konstrukcje z wish potrafią czasami przyprawić uczniów angielskiego o istny zawrót głowy. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wystarczy pamiętać o kilku prostych zasadach, a wyrażanie życzeń, pragnień czy żali w praktyce okaże się bardzo łatwe J.

Życząc czegoś pozytywnego komuś innemu powiemy po prostu:

I wish you all the best! – Życzę ci wszystkiego najlepszego!

We wish you a merry Christmas and a happy New Year! – Życzymy ci wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

Wyrażając stanowczo chęć zrobienia czegoś użyjemy wish w rozumieniu want:

I wish to speak to the manager immediately! – Chcę natychmiast rozmawiać z kierownikiem!

I wish to make a complaint about the room service! – Chcę złożyć skargę na obsługę hotelową!

Mówiąc o pragnieniu zmiany czyjegoś zachowania zastosujemy wish + would:

I wish it would stop raining. – Chciałabym żeby przestało padać.

I wish you would change your mind. – Chciałbym żebyś zmieniła zdanie.

Wyrażając żal na temat obecnej sytuacji wykorzystamy wish + Past Simple:

I wish you were here with me. – Żałuję, że cię tu nie ma ze mną.

Tom wishes he was taller so he could play in a basketball team. – Tomek żałuje, że nie jest wyższy, bo mógłby grać w drużynie koszykówki.

I wish I were* more tolerant. – Żałuję, że nie jestem bardziej tolerancyjny.

* dla wzmocnienia znaczenia, zazwyczaj stosuje się formę were zamiast was

Wyrażając niezadowolenie z sytuacji w przeszłości skorzystamy z wish+Past Perfect:

I wish I had told you the truth then. – Żałuję, że wtedy nie powiedziałem ci prawdy.

Ann wishes she had been more careful driving yesterday. – Ania żałuje, że nie była wczoraj bardziej ostrożna kierując samochodem.