kurs języka angielskiego warszawa

A może byśmy … czyli kilka słów o wyrażaniu sugestii.

Umiejętność zaproponowania czegoś lub sugerowanie możliwych rozwiązań sprawdza się w wielu sytuacjach dnia codziennego i zawodowego. Żeby wyrazić sugestię we właściwy sposób wystarczy znać kilka użytecznych zwrotów J.

 

Do wyrażania sugestii można wykorzystać wyrażenia z -ing:

How about splitting the bill? – A może podzielimy się rachunkiem?

What about giving them more time to consider our proposal? – A może byśmy im dali więcej czasu na rozważenie naszej propozycji?

I suggest looking at this matter from a completely different perspective. – Sugeruję spojrzenie na tę sprawę z całkowicie innej perspektywy.

Have you tried speaking to the manager? – Czy próbowałeś porozmawiać z kierownikiem?

Have you thought about applying for a higher position? – Czy myślałeś o ubieganiu się o wyższe stanowisko?

You don’t mind participating in the negotiations with me tomorrow, do you? – Nie masz nic przeciwko wzięciu udziału ze mną w negocjacjach jutro, prawda?

I recommend seeing a specialist immediately. – Zalecam natychmiastową wizytę u specjalisty.

 

Sugestie można wyrazić także w następujący sposób:

Why don’t you let me know in advance when you are available? – A czemu nie dasz mi znać z wyprzedzeniem kiedy jesteś dostępny?

You had better leave the signed documents on my desk. – Lepiej żebyś zostawił mi na biurku podpisane dokumenty.

I would consult the marketing team first, if I were you. – Ja bym się najpierw skonsultowała z zespołem marketingu gdybym była tobą.

I advise you to study the manual before you turn on the scanner. – Radzę żebyś przestudiował instrukcję obsługi zanim włączysz skaner.

Your only option is to bring the subject up again during our working meeting next week. – Jedyną opcją jest ponowne poruszenie tematu na spotkaniu roboczym w przyszłym tygodniu.