Jak to powiedzieć po angielsku, czyli udzielanie rad

Jak wyrażać przyszłość w języku angielskim

W języku angielskim rad można udzielać na wiele różnych sposobów. Do wyboru mamy nie tylko pojedyncze czasowniki (zwykłe i modalne), ale i zdanie warunkowe, a także przydatne zwroty i wyrażenia, bardziej lub mniej bezpośrednie. Zatem konstrukcji i możliwości jest kilka, również w zależności od stopnia zaawansowania językowego; są bowiem struktury gramatyczne łatwiejsze i trudniejsze, więc jest w czym wybierać. Spójrzmy na nie po kolei.

Udzielanie rad po angielsku — czasowniki modalne

Sposób chyba najprostszy to wykorzystanie jednego z dwóch możliwych w znaczeniu udzielania rad czasowników modalnych should lub ought to, np.:

udzielanie rad po angielsku

You should include more fresh vegetables in your diet. — Powinieneś włączyć więcej świeżych warzyw do swojej diety.

You should not worry about us, everything will be fine. — Nie powinnaś się o nas martwić, wszystko będzie w porządku.

You ought to invest more money in real estate. — Powinniście zainwestować więcej pieniędzy w nieruchomości.

You ought not to take things personally. — Nie powinieneś brać wszystkiego do siebie.

I think…

Można ich używać zamiennie i lekko modyfikować np. poprzez zastosowanie dodatkowych wyrażeń, dzięki czemu brzmią mniej stanowczo, jak poniżej:

I think you should include more fresh vegetables in your diet. — Sądzę, że powinieneś włączyć więcej świeżych warzyw do swojej diety.

I don’t think you ought to invest more money in real estate. — Nie sądzę, że powinniście zainwestować więcej pieniędzy w nieruchomości.

Udzielanie rad po angielsku — zdanie warunkowe

W tym miejscu warto wspomnieć o zdaniu warunkowym typu drugiego, dzięki któremu nasza rada może zabrzmieć jeszcze subtelniej:

If I were you I would give up sweets and start exercising regularly. — Gdybym był tobą, to zrezygnowałbym ze słodyczy i zacząłbym ćwiczyć regularnie.

If I were in your shoes I would definitely go on a diet. — Gdybym była na twoim miejscu, to bym zdecydowanie przeszła na dietę.

Had better

Kolejną możliwością udzielania rad, jaką daje nam angielski, jest wyrażenie had better, czyli „lepiej by było gdyby”, które jest często stosowane w tym kontekście, np.:

You had better leave now unless you want to miss your plane. — Lepiej, żebyś już wyszedł, chyba że chcesz spóźnić się na samolot.

You had better not forget about the appointment today at noon. — Lepiej, żebyś nie zapomniał o dzisiejszej wizycie w południe.

Advise

A teraz czas na dwa znane czasowniki advise (udzielać rady, radzić) oraz recommend (rekomendować, zalecać, polecać), które również możemy wykorzystać do udzielania rad.

Jeśli chodzi o advise, to trzeba pamiętać, że konstrukcja z tym wyrazem wymaga użycia dopełnienia i czasownika głównego w bezokoliczniku, czyli advise sb to do sth:

I strongly advise you to enroll on a language course. — Stanowczo radzę ci zapisanie się na kurs językowy.

As your lawyer I advise you not to answer any questions. — Jako twój prawnik radzę ci, żebyś nie odpowiadała na żadne pytania.

Recommend

Jeśli natomiast przyjrzymy się czasownikowi recommend, to zauważymy, że występuje on w następujących wariantach, czyli recommend sb to do sth oraz recommend sth to sb, jak w przykładach:

I truly recommend you to stay calm and fully cooperate. — Szczerze zalecam, żebyś zachował spokój i w pełni współpracował.

I really recommend his services to you. He is pretty creative. — Naprawdę polecam ci jego usługi. On jest całkiem twórczy.

chatsimple