Matura rozszerzona – angielski

Egzamin maturalny – język angielski poziom rozszerzony

Co roku uczniowie szkół średnich stają przed wyborem przedmiotów maturalnych. Od tego, jak pójdzie egzamin dojrzałości, może zależeć ich przyszłość. Wybór więc wcale nie jest łatwy. Oprócz obowiązkowych podstawowych egzaminów z polskiego, matematyki i angielskiego lub innego języka nowożytnego muszą wybrać przynajmniej jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. Matura rozszerzona z języka angielskiego jest o tyle uniwersalna, że docenią ją uczelnie wyższe zarówno na kierunkach ścisłych, jak i humanistycznych oraz przyszli pracodawcy.

Jak więc zatem przygotować się do egzaminu? Jak wygląda język angielski na poziomie rozszerzonym? Co trzeba wiedzieć, aby rozszerzona matura z języka angielskiego nie przysporzyła problemów? Na wszystkie te i inne pytania odpowiadamy w dalszej części tekstu.

Jakie są korzyści ze zdawania matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym?

Dobra znajomość języka angielskiego będzie przydatna jednakowo podczas rekrutacji na studia oraz w trakcie ich trwania. Sporo uczelni umieszcza wymóg uzyskania odpowiednio wysokiego wyniku z egzaminu z angielskiego na poziomie rozszerzonym w swoich wytycznych rekrutacyjnych. A nawet kiedy nie jest to wymagane, praktycznie na każdym kierunku studiów dobrze zdana matura rozszerzona z języka angielskiego zapewni kandydatowi dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.

Ponadto bardzo wielu pracodawców wymaga od nowych pracowników, aby umieli porozumiewać się po angielsku. Raczej nie zapytają o wynik na maturze, ale będą oczekiwać dobrych umiejętności praktycznego posługiwania się językiem. Można je nabyć lub poprawić, jednocześnie przygotowując się do egzaminu dojrzałości.

Język angielski, poziom rozszerzony – czego się spodziewać?

Egzamin poziomu podstawowego sprawdza, czy uczniowie poznali język angielski na poziomie A2+ (B1 dla zadań z rozumienia ze słuchu i tekstów pisanych). W przypadku matury rozszerzonej poziom trudności podnosi się do B1+ (B2 dla zadań z rozumienia ze słuchu i tekstów pisanych). Natomiast do egzaminu ustnego podchodzi się tylko raz, jest on oddzielną, obowiązkową częścią matury bez określonego poziomu.

Niezależnie od poziomu matury wszystkie polecenia na teście są napisane w języku polskim, co stanowi pewne ułatwienie dla piszących.

Na poziomie podstawowym egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli maturzysta uzyskał co najmniej 30% punktów. Poziom rozszerzony nie ma progu punktowego i tego testu nie da się nie zdać. Samo przystąpienie do egzaminu oznacza już jego zaliczenie. Jednocześnie samo zdanie zagwarantuje jedynie uzyskanie świadectwa maturalnego, a dopiero dobry wynik może dać wymierne korzyści podczas rekrutacji na studia.

Wymagania na maturze rozszerzonej z angielskiego

Dokładne wymagania i tematyka zadań egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym są określone w podstawie programowej III.1.R. Zakłada ona sprawdzenie informacji przyswojonych przez maturzystów w 4 kategoriach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.

Materiał, który trzeba znać i który nie zawiera się w poziomie podstawowym, to np. wszystkie czasy gramatyczne, przymiotniki w funkcji rzeczownika, cztery tryby warunkowe. Ponadto zagadnienia z poziomu podstawowego są rozszerzone o dodatkowe zwroty, konstrukcje, zaimki, przyimki, słownictwo itd.

Co dokładnie zawierają arkusze maturalne, pozostaje tajemnicą aż do momentu rozpoczęcia egzaminu przez uczniów. Jednak ogólna struktura zadań co roku jest podobna. Mianowicie należy spodziewać się:

  • 3 lub 4 zadania z rozumienia wypowiedzi ze słuchu,
  • 3 lub 4 zadania z rozumienia tekstów pisanych,
  • 2 lub 3 zadania na znajomość środków językowych,
  • zadania na wypowiedź pisemną.

Rozumienie ze słuchu – matura rozszerzona z języka angielskiego

Na tę część egzaminu zarezerwowane jest 25 minut. Każde nagranie zostanie odtworzone dwukrotnie. Zadania zazwyczaj występujące w tej części to ćwiczenia wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, dopasowywanie właściwej reakcji lub podsumowania do usłyszanej wypowiedzi i wybór prawda/fałsz.

Rozumienie tekstów pisanych – matura rozszerzona z języka angielskiego

W tej części występują takie same typy zadań jak w słuchaniu, jednak nie trzeba się już mierzyć z ograniczeniem czasowym i ćwiczenia wykonuje się na podstawie tekstu, do którego zawsze można zajrzeć.

Znajomość środków językowych – matura rozszerzona z języka angielskiego

Kolejne zadania mają na celu sprawdzenie znajomości leksykalno-gramatycznych środków językowych. Najczęściej spotykane w tej części ćwiczenia to:

  • słowotwórstwo, czyli dobranie odpowiedniej formy podanego wyrazu,
  • parafraza, w formie zamkniętej (podany jest wyraz, którego należy użyć i limit słów) lub otwartej (podany jest tylko początek zdania),
  • tekst z lukami do uzupełnienia pojedynczym wyrazem
  • tłumaczenie wyznaczonych fragmentów zdań,
  • wybór pojedynczego wyrazu, który ma pasować do luk w dwóch oddzielnych zdaniach,
  • dialog z lukami do uzupełnienia.

Wypowiedź pisemna – matura rozszerzona z języka angielskiego

Ostatni element egzaminu na poziomie rozszerzonym to napisanie jednej wypowiedzi pisemnej. Inaczej niż na poziomie podstawowym nie będzie to prosty e-mail. Zadaniem uczniów jest napisanie tekstu argumentacyjnego w formie wypracowania na 200-250 słów. W pracy trzeba odnieść się do każdej z dwóch części wybranego tematu poprzez rozwinięcie ich i przedstawienie argumentacji.

Poza poprawnością językową i zastosowaniem się do polecenia oceniane jest również bogactwo zastosowanych środków językowych oraz struktur gramatycznych. Ponadto trzeba pamiętać o zachowaniu właściwego stylu wypowiedzi. Oznacza to nie tylko przestrzeganie kultury osobistej (pisz kulturalne!) i dobrych obyczajów, ale przede wszystkim właściwy dobór słownictwa, zwrotów i konstrukcji gramatycznych.

Egzamin podstawowy a egzamin rozszerzony
Arkusz CKE z języka angielskiego
Egzamin maturalny – język angielski poziom rozszerzony

Jak przygotować się do matury rozszerzonej z angielskiego?

Niestety, nie ma uniwersalnego sposobu, który pozwoli łatwo i szybko przyswoić sobie język angielski na poziomie B2, czego wymaga rozszerzona matura. Z pewnością pomocne będzie zapisanie się na zajęcia przeznaczone dla osób przygotowujących się do tego egzaminu. Pozwolą one nie tylko podnieść umiejętności językowe, ale również oswoić się z formą testu.

Szukasz takich zajęć dla siebie albo bliskiej Ci osoby? Dobrze trafiłeś! Lektorzy szkoły językowej Skrivanek sprawią, że matura z angielskiego nie będzie już miała dla Ciebie tajemnic!

A co jeszcze można zrobić, żeby ułatwić sobie uzyskanie wysokiego wyniku na egzaminie?

Arkusze CKE z poprzednich lat

Dobrym pierwszym krokiem będzie przejrzenie arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat. Są one dostępne na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej. Znajdziemy tam nie tylko same arkusze, ale również nagrania wraz z transkrypcją, klucze odpowiedzi oraz zasady oceniania.

Rozwiązywanie arkuszy pozwala zdać sobie sprawę z aktualnego poziomu Twoich umiejętności językowych – co nie sprawia większego problemu, a nad czym trzeba jeszcze popracować. Przerabiając arkusz maturalny, spróbuj zmieścić się w limicie 150 minut.

Podstawowe zagadnienia, które należy powtórzyć przed maturą rozszerzoną z angielskiego

Zdecydowanie dobrym pomysłem będzie regularna praca nad gramatyką i słownictwem. Zagadnienia z gramatyki, które trzeba znać, to przede wszystkim: czasy, tryby warunkowe, mowa zależna, strona bierna i przyimki.

Do zasobu słownictwa należy też włączyć co najmniej podstawowe phrasal verbs.

Upewnij się również, że zasady pisania prac pisemnych są Ci dobrze znane. Przypomnij sobie przydatne wyrażenia, zwroty i spójniki. Pozwoli Ci to napisać pracę spójną, z jasnym wstępem, odpowiednio rozwiniętymi argumentami i poprawnym zakończeniem.

Praktyczne wskazówki przed egzaminem

Jak jeszcze można sobie pomóc, aby rozszerzona matura z języka angielskiego poszła jak najlepiej? Oto nasze zalecenia!

Systematyczna nauka to podstawa

Systematyczna praca to klucz do osiągania sukcesów we wszystkich dziedzinach życia. Nie inaczej jest z nauką języków. Zamiast odkładać powtarzanie na ostatnią chwilę, zaplanuj naukę wcześniej i konsekwentnie trzymaj się swoich postanowień.

Korzystaj ze sprawdzonych Materiałów

Same arkusze egzaminacyjne nie starczą, aby dobrze przygotować się do matury rozszerzonej. Trzeba wyposażyć się w materiały takie jak podręczniki lub repetytoria. Ponadto konieczne będzie oczytanie i osłuchanie się z językiem angielskim, a najlepiej sprawdzą się do tego autentyczne wypowiedzi i teksty, jak na przykład te publikowane w zagranicznych mediach.

Nie unikaj języka angielskiego

Język angielski można spotkać praktycznie wszędzie. Staraj się więc mieć z nim stały kontakt. Ćwicz konwersację, oglądaj i czytaj materiały po angielsku.

Matura 2022 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Po tegorocznym egzaminie maturzyści mieli, jak zwykle, mieszane odczucia. Według relacji szczególną trudność sprawiły zadania ze słuchania.

Opinie uczniów były też podzielone wobec wypracowania. Większość wybierała temat kieszonkowego za wykonanie prac domowych. Osoby, które sięgnęły po tę opcję, musiały zapisać rozprawkę z argumentami za i przeciw. Drugi temat dotyczył podróży dookoła świata. Tutaj wypracowanie miało być artykułem, w którym autor przedstawia korzyści płynące z takiego wyjazdu i udziela rad, jak się do niej przygotować.

Średnia wyników wyniosła 63%, a do matury przystąpiło 181 661 uczniów. Wynik było o ponad 3 punkty procentowe wyższy niż zeszłoroczna średnia matur z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Arkusz maturalny jest dostępny na stronie CKE.

Język angielski – matura ustna

Pamiętaj też, że inaczej niż w ostatnich latach, w 2023 r. wraca obowiązkowa matura ustna z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. Najczęściej wybierany jest angielski. Aby dobrze zdać ten egzamin, należy być gotowym na nieskrępowane dyskusje w języku obcym. Część zagadnień tematycznych nie będzie należeć do Twojej strefy zainteresowań. Przed egzaminem postaraj się dowiedzieć więcej o nich oraz o najważniejszych aktualnych wydarzeniach z krajów anglojęzycznych.

Nawet jeśli jest to tylko poziom podstawowy, rozmawianie po angielsku często okazuje się wyzwaniem nawet dla uczniów, którzy dobrze radzą sobie z rozwiązywaniem zadań.

Warto uczyć się języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Nie warto ograniczać się do poziomu podstawowego. Można zaryzykować stwierdzenie, że język angielski wręcz trzeba znać. Jeśli nie po to, aby dostać się na studia, to w celu znalezienia dobrego zatrudnienia, przy podróżach za granicę i wielu innych sytuacjach.

Zapisując się na nasz kurs języka angielskiego, możecie liczyć na pomoc na każdym kroku nauki. Zajęcia odbywają się stacjonarnie lub online, w zależności od wybranej formy. Oferujemy także e-learning przy użyciu specjalnej platformy edukacyjnej dla zalogowanych użytkowników. Wszystko dopasowane do Twoich językowych potrzeb. Zapraszamy!

chatsimple