Poziomy angielskiego

poziomy zaawansowania języka angielskiego

Angielszczyzna od około wieku uchodzi za język międzynarodowy. Nic więc dziwnego, że pracodawcy coraz częściej wymagają od kandydatów znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym. Jednak wiele osób nie potrafi określić, jak biegle włada tym językiem.

W tym artykule dokładnie przedstawiamy poszczególne poziomy znajomości języka angielskiego, wyjaśniamy, w jaki sposób sprawdzić, którym z nich dysponujesz, a także podpowiadamy, jak możesz podwyższyć swoje kompetencje w tym zakresie. Koniecznie czytaj dalej!

Skala CEFR

W celu precyzyjnego określania poziomu znajomości języka angielskiego, a także innych języków nowożytnych często stosuje się specjalny system oceny umiejętności językowych, który został wprowadzony przez Radę Europy.

Mowa o skali CEFR, czyli Common European Framework of Reference for Languages, składającej się z sześciu stopni: A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 oznacza podstawową znajomość języka, a C2 wskazuje na biegłe posługiwanie się nim. Powyższe oznaczenia są stosowane przez europejskie szkoły, uczelnie wyższe oraz zakłady pracy.

Zatem jakimi kompetencjami językowymi dysponują osoby na poszczególnych poziomach?

Poziom A1 (Beginner/Początkujący)

Osoba posługująca się językiem angielskim na poziomie A1:

 • potrafi przedstawić siebie oraz innych,
 • jest w stanie tworzyć wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego,
 • potrafi formułować pytania związane z miejscem zamieszkania, pracą lub posiadanymi rzeczami,
 • potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i zrozumiale,
 • potrafi stosować wyrażenia potoczne.

Poziom A2 (Pre-Intermediate/Początkujący)

Osoba znająca język angielski na poziomie A2:

 • rozumie pojedyncze zdania i wyrażenia dotyczące tematów ogólnych,
 • potrafi wypowiadać się o swoich doświadczeniach oraz potrzebach życia codziennego,
 • potrafi dokonywać podstawowej wymiany informacji na znane tematy,
 • zna około 1500 słów.

Poziom B1 (Intermediate/Średnio zaawansowany)

Znajomość angielskiego na poziomie B1 umożliwia:

 • tworzenie spójnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na znane tematy,
 • opisywanie swoich doświadczeń, a także uzasadnianie własnych opinii i pomysłów,
 • radzenie sobie w większości sytuacji, które mogą wydarzyć się w podróży,
 • rozumienie głównego przesłania prostych tekstów pisanych i mówionych na znane lub interesujące daną osobę tematy,
 • posługiwanie się 2500 słów.

Poziom B2 (Upper-Intermediate/Średnio zaawansowany)

Osoba dysponująca znajomością języka angielskiego na poziomie B2 posiada następujące umiejętności:

 • potrafi porozumiewać się płynnie i jest w stanie przeprowadzić dialog z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego bez specjalnego wysiłku żadnej ze stron,
 • jest w stanie zrozumieć główne przesłanie nie tylko tekstów ogólnych, ale również technicznych, pod warunkiem, że się w nich specjalizuje,
 • potrafi tworzyć szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne na rozmaite tematy,
 • swobodnie prowadzi dyskusje,
 • trafnie dobiera argumenty i potrafi je wartościować,
 • posługuje się 3000-4000 słów.

Poziom C1 (Advanced/Zaawansowany)

Znając angielski na poziomie C1, użytkownik tego języka:

 • rozumie przesłanie trudnych tekstów, dostrzegając aspekty wyrażone niebezpośrednio,
 • potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, bez trudu dobierając odpowiednie słowa,
 • skutecznie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich, ale również w sytuacjach formalnych,
 • z łatwością tworzy rozbudowane wypowiedzi ustne i pisemne, popierając je solidnymi argumentami,
 • zna przynajmniej 5000 słów.

Poziom C2 (Proficient/Zaawansowany)

Poziom C2 jest równoznaczny z posługiwaniem się językiem tak samo biegle jak native speaker, czyli rodzimy użytkownik angielskiego. Osoba na tym poziomie:

 • wypowiada się w sposób płynny, precyzyjny i swobodny,
 • potrafi dobierać słowa do kontekstu wypowiedzi,
 • potrafi odtworzyć wypowiedzi oraz zawarte w nich argumenty, a także streścić je z zachowaniem istotnych informacji,
 • z łatwością rozumie treści pisane i mówione, bez względu na temat.
poziomy angielskiego
poziomy zaawansowania języka angielskiego
spójne wypowiedzi ustne

Jak potwierdzić znajomość języka angielskiego?

Jeśli weryfikacja kompetencji językowych na podstawie skali CEFR nie jest dla Ciebie wystarczająca, możesz sprawdzić swój poziom znajomości języka angielskiego także w inny sposób.

W przypadku ubiegania się o pracę w międzynarodowej korporacji lub chęci podjęcia nauki na zagranicznym uniwersytecie możesz potrzebować oficjalnego potwierdzenia Twoich umiejętności. Do tego celu służą różnego rodzaju certyfikaty językowe. Umożliwiają one określenie znajomości języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Najpopularniejsze to:

 • TOEFLTest of English as a Foreign Language bada ogólną znajomość języka i jest honorowany w wielu krajach na całym świecie. Egzamin składa się z czterech części, a każda z nich weryfikuje jedną z głównych umiejętności językowych: słuchanie, pisanie, czytanie lub mówienie. Certyfikat TOEFL jest ważny przez dwa lata od jego otrzymania.
 • IELTSInternational English Language Testing System jest certyfikatem, który pozwala na podjęcie studiów, pracy lub stałego zamieszkania za granicą. Podobnie do TOEFL sprawdza cztery podstawowe umiejętności językowe.
 • TELC – The European Language Certificates jest honorowany w całej Europie. Składa się z czterech modułów i trwa około 170 minut. Co ciekawe, stanowi dowód kompetencji językowych kandydatów do służby cywilnej w Polsce.
 • Certyfikaty Cambridge: FCE, CAE i CPE są honorowane na całym świecie i nigdy nie tracą ważności. Potwierdzają znajomość języka angielskiego odpowiednio na poziomie B2, C1 i C2 zgodnie ze skalą CEFR. Wszystkie trzy składają się z czterech etapów, czyli części sprawdzających czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie i mówienie.

Aby sprawdzić Twój poziom znajomości języka angielskiego, obecny lub potencjalny pracodawca może też poprosić Cię o wypełnienie testu w ramach audytu językowego.

Jak mogę podnieść mój poziom angielskiego?

Zanim przystąpisz do egzaminu weryfikującego Twoje umiejętności z zakresu języka angielskiego, warto pomyśleć o ich podniesieniu. Jest wiele sposobów na udoskonalenie kompetencji językowych, ale najlepszy z nich to sumienna i systematyczna nauka.

Jeśli Twój angielski nie jest jeszcze idealny, zachęcamy do podjęcia kursu w naszej szkole. Oferta obejmuje zajęcia dostosowane do poziomu zaawansowania uczestników, które prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów.

Do wyboru są lekcje grupowe i indywidualne. Kursanci mogą również zdecydować, czy preferują formę stacjonarną, czy zdalną. Jeśli jednak praca z lektorem nie jest dla Ciebie, rozważ rozpoczęcie kursu na naszej platformie e-learningowej. Szczegóły znajdziesz w zakładce JĘZYKI. Nie zwlekaj, szlifuj swój angielski razem z nami!

chatsimple