Branża BPO

cover

WYZWANIA

Kluczowe dla klienta języki obce to: szwedzki, fiński, norweski i duński. Z uwagi na lokalizację biur w Polsce przez kilka lat zmagano się z trudnościami wynikającymi z braku odpowiedniej kadry lektorskiej, która zapewniłaby odpowiedni poziom nauczania. Ciągłe wyzwanie stanowiło dopasowanie rozwiązań do specyfiki kultury skandynawskiej, jak przede wszystkim brak korporacyjnych ram i zbędnej kontroli. Ważnym aspektem była także możliwość opracowania programów nauczania zgodnie z działalnością pracowników dedykowanych do projektu.

ROZWIĄZANIA

Z uwagi na fakt, że jesteśmy firmą międzynarodową, z łatwością mogliśmy pomóc w zakresie organizacji szkoleń z języków skandynawskich. Dodatkowo zaproponowana forma zajęć, czyli nauka online w wirtualnych klasach, zapewniła klientowi nieograniczony dostęp do najlepszej kadry lektorskiej. Wiedząc, jak ważny jest element elastyczności, umożliwiliśmy pracownikom biorącym udział w projekcie na swobodny wybór terminów i godzin zajęć. Ponadto zespół metodyczny wraz z lektorami opracowali spersonalizowane programy nauczania zgodne z celem biznesowym klienta oraz indywidualnymi potrzebami kursantów. Cały proces szkoleń oraz wszelkie działania z nim związane realizowane są zgodnie z kulturą skandynawską.

Od kilku lat w ramach współpracy przeszkoliliśmy już kilkudziesięciu pracowników, zapewniając im indywidualnie dopasowane i elastyczne rozwiązania językowe. Sukcesywnie realizujemy wyznaczane cele w procesie kształcenia z języków skandynawskich.

chatsimple