WYZWANIA:

Pracownicy wszystkich spółek korzystali z nauki języka angielskiego, niemieckiego oraz polskiego dla obcokrajowców w lokalnych szkołach, w ramach otwartych grup oraz zajęć stacjonarnych. Dodatkowo z powodu zajmowanych stanowisk, pełnionych obowiązków wielu z nich nie mogło regularnie uczestniczyć w zajęciach. W związku z tym postępy w nauce niestety nie spełniały zakładanych oczekiwań. Dla pracodawcy sporym wyzwaniem były też niespójne metody nauki, nieprecyzyjne raporty oraz chaotyczny proces testowania postępów przez lokalne szkoły.

ROZWIĄZANIA:

Po zapoznaniu się z rzeczywistymi potrzebami klienta wyznaczyliśmy konkretne cele i sprecyzowaliśmy założenia projektowe.. Ponad to wybór naszej firmy jako jednego dostawcy dla wszystkich spółek oraz dedykowanie dwóch form nauk- stacjonarnie i online- ułatwiło pracownikom regularną naukę. Takie rozwiązanie pozwoliło też na utworzenie grup szkoleniowych bez względu na lokalizację, co przełożyło się na optymalizację kosztów projektu. Aby wesprzeć pracodawcę i zespoły HR wszystkich spółek, wprowadziliśmy spójne działania, takie jak: kampania informacyjna, komunikacja wewnętrzna, programy nauczania, materiały edukacyjne, profile szkoleń, spersonalizowane szablony raportów oraz system motywacji. Nad przebiegiem realizacji całego projektu dla wszystkich spółek czuwał opiekun metodyczny szkoły językowej Skrivanek.

  • Na przestrzeni kilku lat współpracy osiągnęliśmy założone cele. Z jednej strony kilkuset kursantów osiągnęło rzeczywiste efekty tj. umiejętność samodzielnej komunikacji w środowisku zawodowym. Z drugiej zaś, pozwoliło to pracodawcy i zespołom HR wszystkich spółek na lepszą kontrolę nad realizacją projektu oraz na bieżące monitorowanie postępów poczynionych przez pracowników.