Branża medyczna

cover

WYZWANIA

Pracownicy wszystkich spółek korzystali z nauki języka angielskiego, niemieckiego oraz polskiego dla obcokrajowców w lokalnych szkołach, w ramach otwartych grup oraz zajęć stacjonarnych. Dodatkowo z powodu zajmowanych stanowisk, pełnionych obowiązków wielu z nich nie mogło regularnie uczestniczyć w zajęciach. W związku z tym postępy w nauce niestety nie spełniały zakładanych oczekiwań. Dla pracodawcy sporym wyzwaniem były też niespójne metody nauki, nieprecyzyjne raporty oraz chaotyczny proces testowania postępów przez lokalne szkoły.

ROZWIĄZANIA

Po zapoznaniu się z rzeczywistymi potrzebami klienta wyznaczyliśmy konkretne cele i sprecyzowaliśmy założenia projektowe. Ponadto wybór naszej firmy jako jednego dostawcy dla wszystkich spółek oraz dedykowanie dwóch form nauk – stacjonarnie i online – ułatwiło pracownikom regularną naukę. Takie rozwiązanie pozwoliło też na utworzenie grup szkoleniowych bez względu na lokalizację, co przełożyło się na optymalizację kosztów projektu. Aby wesprzeć pracodawcę i zespoły HR wszystkich spółek, wprowadziliśmy spójne działania, takie jak: kampania informacyjna, komunikacja wewnętrzna, programy nauczania, materiały edukacyjne, profile szkoleń, spersonalizowane szablony raportów oraz system motywacji. Nad przebiegiem realizacji całego projektu dla wszystkich spółek czuwał opiekun metodyczny szkoły językowej Skrivanek.

Na przestrzeni kilku lat współpracy osiągnęliśmy założone cele. Z jednej strony kilkuset kursantów osiągnęło rzeczywiste efekty tj. umiejętność samodzielnej komunikacji w środowisku zawodowym. Z drugiej zaś, pozwoliło to pracodawcy i zespołom HR wszystkich spółek na lepszą kontrolę nad realizacją projektu oraz na bieżące monitorowanie postępów poczynionych przez pracowników.

chatsimple