BRANŻA BUDOWLANA

Intensywny kurs online z języka polskiego dla obcokrajowców.

cover

Firma aktywnie buduje i rewitalizuje od ponad 20 lat na polskim rynku. Misja i wizja skupia się ludziach oraz ich komforcie życia i bycia w pięknych miejscach.

WYZWANIA

Wzrost zatrudnienia obcokrajowców w różnych sektorach tej firmy wpłynął na potrzebę zapewnienia im szkoleń języka polskiego. Głównym założeniem była nauka naszego języka ojczystego, ale również pomoc zatrudnionym obcokrajowcom w poznaniu Polski i lepszym rozumienia aspektów kulturowo – społecznych w krótkim czasie.

ROZWIĄZANIA

Po określeniu celu strategicznego oraz założeń projektowych, zaproponowaliśmy intensywne szkolenia w formie online. Zespół metodyczny szkoły językowej Skrivanek opracował program dydaktyczny, który pozwolił obcojęzycznym pracownikom na zdobycie kluczowego słownictwa oraz samodzielną komunikację w bardzo szybkim tempie. Tematyka została uzupełniona o najważniejsze aspekty związane z kulturą i zasadami funkcjonowania w polskim społeczeństwie. Do prowadzenia zajęć dobrani zostali lektorzy z pomocniczym językiem ojczystym kursantów. Zarówno koordynator metodyczny projektu, cała kadra lektorska oraz nowi współpracownicy mocno motywowali i pomagali kursantom w bardzo intensywnym procesie rozwoju kompetencji językowych.

Klientowi zależało przede wszystkim, aby nowi obcojęzyczni pracownicy czuli się bezpiecznie w innym państwie, nowym miejscu pracy i mogli samodzielnie komunikować się, a zwłaszcza efektywnie pracować. Wdrożone rozwiązania oraz zaangażowanie każdej ze stron w tym projekcie pozwoliły zrealizować założone cele. W ankietach satysfakcji, przeprowadzonych na zakończenie nauki otrzymaliśmy podziękowania za pomoc w przełamaniu bariery językowej dającej możliwość samodzielnej komunikacji w języku polskim oraz adaptacji w zupełnie nowym środowisku. Od klienta wiemy, że dzięki dobranej przez naszą szkołę metodzie nauki oraz formę zajęć mógł zoptymalizować koszty wynikające z organizacji szkoleń języka polskiego dla obcokrajowców.

chatsimple