BRANŻA USŁUG HR DLA BIZNESU

Audyty oraz intensywne szkolenia językowe dla HR.

cover

Od ponad 10 lat świadczymy nowoczesne usługi HR dla biznesu. Prowadzimy międzynarodowe rekrutacje, skupiając się przede wszystkim na dopasowaniu personelu nie tylko pod względem kwalifikacji, ale także podobnych wartości oraz zainteresowań.

WYZWANIA

Z uwagi na świadczone usługi potrzebowaliśmy zweryfikować biegłość językową naszych pracowników oraz dopasować dla nich jakąś formę szkolenia, która umożliwiłaby zwiększenie zasobu słownictwa niezbędnego do profesjonalnej komunikacji oraz samodzielnego prowadzenia procesów rekrutacji wśród obcokrajowców, posiadających różny akcent języka angielskiego.

ROZWIĄZANIA

Zdecydowaliśmy się na współpracę ze szkołą językową Skrivanek, ponieważ mogli nas wesprzeć kompleksowo zarówno w zakresie audytów, jak również nauki. Zaoferowana nam realizację projektu w trzech etapach:

  • I Badanie poziomu zaawansowania – pełne audyty językowe
  • II Udział w intensywnych szkoleniach dla branży HR po angielsku
  • III Badanie przyrostu wiedzy (audyty końcowe) oraz ankiety satysfakcji i podsumowanie projektu

Taka koncepcja pozwoliła maksymalnie dopasować spersonalizowane rozwiązania w postaci programu nauczania oraz stworzenia słownika kluczowych wyrazów i zwrotów. Szkolenia online miały charakter intensywnych i regularnych spotkań w kilku zespołach, które zostały podzielone zarówno pod względem stopnia biegłości językowej (ocenionej podczas audytów przed rozpoczęciem współpracy), jak również zakresu obowiązków. Wśród pracowników zgłoszonych do projektu. Dodatkowym atrybutem była możliwość pracy na realnych materiałach, z jakimi na co dzień pracują pracownicy klienta.

Z uwagi na profil działalności naszej firmy zależało nam, aby nasza kadra mogła wykonywać określone zadania w sposób rzetelny i samodzielny. Doceniamy otrzymane zestawienie wyników z dwóch audytów, które bardzo precyzyjnie pokazują, o ile w obszarach językowych nastąpił progres wśród naszych pracowników. A dodatkowo ankiety satysfakcji plus nasze wewnętrzne na zakończenie nauki, pokazały, że są oni bardzo zadowoleni z udziału. Mogą samodzielnie i rzetelnie wykonywać swoje zadania. Wybór tak kompleksowego modelu współpracy oraz nabyte kompetencje językowe dla branży HR pozwoliły nam zrealizować założone cele biznesowe.

Misją naszej firmy jest integracja, edukacja i rozwój. Dlatego cieszymy się z dokonanego wyboru zarówno Państwa, jako firmy do prowadzenia projektu, jak również dobranego modelu nauki. Podczas tych warsztatów, nasz zespół mógł rozwijać kompetencje językowe, zdobywać nowe umiejętności, uczyć się od siebie i motywować wzajemnie, zgodnie z założeniami naszej misji.

chatsimple