BRANŻA SPOŻYWCZA

Szkolenia online z języka francuskiego i angielskiego

cover

Firma od 15 lat dostarcza produkty i usługi dla klientów w całej Polsce. Misją jest skupienie na tym co lokalne i zdrowe. Stawiamy na innowacyjność w procesie działań między naszą działalnością, a klientami.

WYZWANIA

Jesteśmy firmą, dla której priorytet stanowi rozwój i podnoszenie kwalifikacji wśród naszych pracowników. Każdego roku nasza karda uczestniczy w licznych szkoleniach. Ważne było znalezienie partnera z zakresu usług językowych, który sprosta naszym oczekiwaniom oraz ma odpowiednie doświadczenie i kompetencje, aby zrealizować nasze cele.

ROZWIĄZANIA

Podczas kickoff meeting zostały określone i wyznaczone kolejne działania w zespołach. Po zapoznaniu z oczekiwaniami klienta względem planowanego projektu, zaoferowaliśmy trzy propozycje rozwiązania.

  1. Kursy o profilu specjalistycznym dla określonej grupy pracowników.
  2. Kursy o profilu ogólnym jako benefit dla pozostałych pracowników.
  3. Grupy dyskusyjne – na określony, kluczowe dla klienta tematy.

Szkolenia były realizowane w formie online z dwóch języków: francuskiego i angielskiego. Wszystkie kursy były realizowane równolegle, zgodnie z przyjętymi założeniami. Z uwagi na złożoność projektu, do obsługi klienta dedykowaliśmy trzech koordynatorów metodycznych. Każdy odpowiadał za jeden model szkoleń u klienta. Zostały też opracowane indywidualne ścieżki komunikacji i systemy raportów dla poszczególnych podgrup z konkretnymi datami na feedback. Osobno zespół metodyczny szkoły opracował programy i materiały dydaktyczne. Dodatkowo po każdym semestrze odbywało się wspólne spotkanie wszystkich trzech grup, aby klient miał pełny obraz  z realizacji etapu szkoleń w różnych modelach.

Szkoła językowa Skrivanek okazała się odpowiednim partnerem dla naszej organizacji. Otrzymaliśmy ogromne wsparcie oraz zaangażowanie w ten projekt. Wszystkie zaoferowane rozwiązania były wynikiem wspólnych rozmów i doświadczenia, jakim pracownicy szkoły dzielili się z nami podpowiadając jakie mamy możliwości. W czasie współpracy i trwania procesu odważnie i szybko reagowali na potrzebę zgłaszanych zmian oraz działali elastycznie, aby maksymalnie dopasować treści. Zmiany wynikały z nowych wyzwań, jakie pojawiły się przed naszą firmą i powodowały konieczność aktualizacji całego programu, materiałów dla grup dyskusyjnych oraz szkoleń specjalistycznych. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem tej współpracy. Nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej frekwencji podczas projektu szkoleń językowych. Na przestrzeni lat osiągnęliśmy nie tylko postępy w postaci przyrostu kompetencji językowych, ale także zyskaliśmy kilku nowych partnerów biznesowych dzięki temu, że nasz personel mógł profesjonalnie i samodzielnie reprezentować nas w środowisku międzynarodowym. Jako pracodawca mam pewność dobrze zainwestowanych funduszy w rozwój kwalifikacji moich pracowników

chatsimple