BRANŻA USŁUG ROZWOJOWYCH

Specjalistyczne szkolenia i tłumaczenia w zakresie sprzedaży z języka ukraińskiego. 

cover

Światowy lider w zakresie szkoleń dla sprzedaży. Jako firma doradczo – szkoleniowa od ponad 15 lat realizuje projekty związane ze strategią, technikami oraz zarządzaniem w sprzedaży.

WYZWANIA

Wydarzenia z ostatnich lat spowodowały, że w polskim oddziale klienta coraz częściej zaczęły pojawiać się pytania o pomoc z zakresu sprzedaży w języku ukraińskim. Wyzwaniem było znalezienie odpowiedniego partnera wśród dostawców usług językowych. Z uwagi na zajmowaną pozycję w branży, dla klienta ważne było, aby dobrać partnera z podobnym stażem,  cieszącego się renomą na rynku, a przede wszystkim posiadającego zasoby umożliwiające realizację tego projektu.

ROZWIĄZANIA

Po kilku spotkaniach i wyborze naszej firmy do realizacji projektu, zostały wdrożone następujące rozwiązania:

  • Wyznaczenie działań krok po kroku w poszczególnych zespołach, ustalenie ścieżek komunikacji oraz ram czasowych na realizacje poszczególnych etapów projektu.
  • W pierwszym kroku zostały zrealizowane tłumaczenia materiałów wskazanych przez klienta z języka polskiego na język ukraiński.
  • Kolejny etap, to dobór odpowiedniej kadry z języka ukraińskiego.
  • Następnie zespoły wewnętrzne opracowały spersonalizowany program oraz dobrane zostały  treści do materiałów szkoleniowych.
  • Na podstawie wcześniejszych działań zostały przeprowadzenie specjalistycznych szkolenia z zakresu strategii oraz technik sprzedażowych w języku ukraińskim. Cały proces był realizowany w trybie regularnym, mocno intensywnym zarówno stacjonarnie, jak i online.
  • W trakcie trwania szkoleń, podczas spotkań tworzony był słownik kluczowych wyrazów, zwrotów z zakresu sprzedaży po ukraińsku.
  • Na zakończenie została przeprowadzona ewaluacja procesu szkoleń przeprowadzona zarówno wśród wszystkich uczestników, ale również osób decydujących o wyborze naszej firmy do realizacji tego projektu.

Ten projekt był dla nas niemałym wyzwaniem. W krótkim czasie, w ramach usług łączonych: tłumaczenia oraz szkolenia stworzyliśmy spersonalizowane rozwiązanie, które pozwoliło nam zdobyć kolejne doświadczenie, a naszemu klientowi osiągnąć  zakładany cel biznesowy. Pracownicy. Którzy wzięli udział w szkoleniach mogą współpracować z klientami ukraińskojęzycznymi w ramach zgłębiana technik oraz strategii sprzedażowych.

chatsimple