Branża logistyczna

cover

WYZWANIA

Globalny wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne spowodował możliwość zatrudnienia obcokrajowców do pracy w całej Polsce. Problem stanowiły bariera językowa i trudność w swobodnym wykonywaniu obowiązków przez nowo zatrudnionych pracowników. Wyzwaniem była organizacja nauki z uwagi na zmianowy tryb pracy. Dodatkowym i dużym problemem dla obcokrajowców było zderzenie się z kulturą innego kraju.

ROZWIĄZANIA

Po ustaleniu szczegółów związanych z systemem oraz specyfiką pracy zorganizowaliśmy zajęcia w formie online. Możliwość elastycznego dopasowania harmonogramów zajęć okazała się ogromnym plusem. Przyjęte założenia projektowe oraz stworzone przez metodyka programy nauczania ułatwiły naukę języka polskiego w szybkim czasie. Dopasowany profil zajęć do branży klienta oraz zakresu wykonywanych obowiązków korzystnie przełożył się na zaangażowanie pracowników objętych procesem nauczania. Zadbaliśmy też o aspekt kulturowy. Bardzo często zajęcia prowadzone były w terenie, aby kursanci mogli w inspirujący sposób nabywać i praktykować zdobytą wiedzę oraz poznawać krok po kroku kulturę języka polskiego i zwyczaje naszego kraju.

W projekcie aktywnie uczestniczyło kilkudziesięciu kursantów. Udział w szkoleniach pozwolił im nie tylko nauczyć się języka polskiego, ale przede wszystkim lepiej zrozumieć kulturę, zwyczaje i swobodnie funkcjonować w naszym kraju. Z kolei klient zyskał solidny i zaangażowany zespół, z którym może brać czynny udział w rozwoju firmy.

chatsimple